Захіст Вітчизни

Тема: Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю

План

  1. Одиниці та дози радіоактивного випромінювання.
  2. Прилади радіаційної та хімічної розвідки.
  3. Знезараження.
  4. Одиниці та дози радіоактивного випромінювання.

Доза випромінювання – це кількість енергії радіоактивного випромінювання, що поглинена одиницею об’єма опромінюваного середовища. Вимірюється в рентгенах (Р).

  • Прилади радіаційної та хімічної розвідки.

Для виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань, радіоактивного забруднення різноманітних предметів, місцевості, продуктів харчування, фуражу, води застосовуються прилади радіаційної розвідки; для вимірювання поглинених доз опромінення — прилади дозиметричного контролю.

  • Знезараження.

Знезаражування – виконання робіт з дезактивації, дегазації і дезінфекції заражених поверхонь.

Дезактивація – видалення радіоактивних речовин з заражених поверхонь, а також із води. Дезактивація проводиться двома способами – механічним і фізико-хімічним. Механічний спосіб – видалення РР з заражених поверхонь. Фізико-хімічний спосіб заснований на процесах змивання РР розчинами різних препаратів.

https://works.doklad.ru/view/2MdfOu9GPiA.html

Перегляд презентації

Домашнє завдання: конспект