Основи галузевої економіки

Основи галузевої економіки, група №6

Тема : «Основні принципи та функції маркетингу»

  Маркетинг, як сучасна філософія бізнесу базується на чотирьох основних принципах:

  1. Орієнтація на споживачів і реагування на виробництво, збут, попит.
  2. Сегментування ринку передбачає виявлення конкретної групи споживача.
  3. Принцип глибокого дослідження ринку.
  4. Націленість маркетингу – це результат що забезпечує виробничу та збутову діяльність.

Функції маркетингу:

1.Комплексне дослідження ринку.

2.Розробка стратегії маркетингу.

3.Товарна політика підприємства.

4.Цінова політика.

5.Збутова політика.

6.Просування товарів на ринку.

7.Організація та контроль маркетингової діяльності.

Домашнє завдання: В.Я. Бобров «Основи ринкової економіки і підприємництва», ст.459-474.