Географія

Тема: Економіка України  у міжнародному поділі праці.

План:

  • Структура національної економіки.
  • Які показники застосовують для характеристики стану національної економіки України.
  • Сучасний стан національної економіки.

Основне:

  • сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які функціонують у межах території нашої держави, є національною економікою;
  • у структурі економіки України виділяються виробнича і невиробнича сфери, первинний, вторинний, третинний сектори;
  • основними показниками характеристики стану національної економіки є ВВП, ВНП на душу населення;
  • Україна перебуває на індустріальному етапі економічного розвитку.

Питання для самоосвіти:

  • Поясніть причини низького показника ВВП на душу населення в Україні, порівняно з іншими європейськими державами?   Дом. зав. §29, ст.119