Біологія

Тема: Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

Опрацювання нового матеріалу.

1. Періодизація ембріонального розвитку людини

Ембріональний розвиток людини починається з утворення зиготи й закінчується народженням дитини. Він триває 40 тижнів, і за цей час із однієї клітини виростає організм, який складається з мільярдів спеціалізованих клітин. Вони утворюють тканини й органи зі спадковою інформацією, яка закодована в хромосомному наборі зиготи.

Ембріональний період розвитку людини поділяють на три періоди:

• початковий (1-й тиждень);

• зародковий (з 2-го по 8-й тиждень);

• передплідний (з 9-го тижня по 12-й);

• плідний (з 13-го тижня до народження дитини).

2. Ембріональна індукція. Поняття про провізорні органи

Ембріональна індукція — це процес впливу одних частин зародка (індуктор) на інші (реагуюча частина). У результаті такої взаємодії утворюється орган. Індуктор — частина зародка, що напрямляє розвиток інших частин зародка.

Явища було відкрите 1921 р. німецьким ембріологом Гансом Шпеманом на зародках амфібій: тритона гребінчастого та тритона смугастого, який пересаджував частини їхніх зародків один одному. За результатами експериментальних досліджень було з’ясовано, що розвиток зародка відбувається в залежності одних органів від інших. Індукцію спричиняють хімічні сполуки — певні білки, стероїди, нуклеопротеїди. Увесь ембріогенез є ланцюгом послідовних індукційних процесів.

Провізорні органи — це тимчасові органи, які функціонують лише в ембріональному періоді. У людини до них належать:

• хоріон (ворсиста оболонка зародка) — виконує захисну, трофічну, газообмінну та екскреторну функції;

• амніон, або амніотичний мішок (водна оболонка) — захищає ембріон від висихання;

• жовточний мішок (виріст кишки за запасам жовтка) — забезпечує живлення зародка;

• алантоїс (сечовий мішок), накопичує відходи обміну речовин плоду, виконує видільну функцію;

• плацента — забезпечує постійний зв’язок між організмом матері та плодом.

3. Критичні періоди розвитку зародка людини

Критичні періоди — періоди, в які є найбільша вірогідність розвитку патологій або переривання вагітності. Виокремлюють такі критичні періоди:

1) власне запліднення;

2) вживлення зародка в стінку матки;

3) розвиток основних зачатків органів та формування плаценти (3-8-й тижні розвитку);

4) період посиленого росту головного мозку (15-20-й тижні);

5) формування основних функціональних систем організму та диференціювання статевих органів (20-24-й тижні);

6) плідний період (період посиленого розвитку плоду);

7) народження (пологи).

Домашне завдання

Вивчити §  51 ст. 184

Підручник за 10 клас Біологія і екологія , Задорожний К.М.