Хімія

Тема: Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

https://naurok.com.ua/donorno-akceptorniy-mehanizm-utvorennya-kovalentnogo-zv-yazku-124265.htm

 Д/З§ 6 ст. 34 Хімія (Попель, Крикля) 11 клас)