Громадянська освіта

Тема: Критичнийаналізмедіатекстів

Критичне мислення – це здатність  аналізувати інформацію з позиції логіки й індивідуально – психологічного підходу;перевіряти її надійність,вірогідність,доцільність тощо для того ,щоб застосовувати отримані результати як до стандартних,так і нестандартних життєвих ситуацій,питань,проблем.

 Метою медіаосвіти є захист аудиторії від маніпуляційного впливу медіа,навчання  орієнтації в медійному потоці.В процесі занять я вивчаю з учнями вплив медіа на індивідів та суспільство за допомогою кодів (символів),розвиваю критичне мислення стосовно медіаматеріалів. Учні вчаться розпізнавати однобічну чи перекручену інформацію (особливо телевізійну,бо вважається що та має більший вплив).Вони практично вчаться знаходити різницю між загальновідомими фактами і такими,що потребують перевірки;визначати надійність джерела;допустимі та недопустимі твердження;різницю між головною та другорядною інформацією;ангажованістьсуджень;недоведеніаргументи;логічну несумісність тощо. Тобто в учнів виробляється імунітет до бездоказовості,замовчування,брехні.Головне завдання курсу-допомогти учням стати вільними толерантними  громадянами демократичного суспільства,як мають автономне мислення. 

Перегляд презентації

Параграф 35

https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html