Основи трудового законодавства

Тема: Правовізасобизміцненнятрудовоїдисципліни. Матеріальнавідповідальність

Трудова дисципліна (від лат. disciplina – вчення, виховання, розпорядок) включає в себе сукупність правових приписів, встановлених на підприємстві, в установі або в організації, які є обов’язковими для всіх учасників трудового процесу[1]. Д.Є. Кутоманов наголошує, що трудова дисципліна являє собою стале виконання сторонами трудових відносин покладених на них обов’язків, яке включає постійний моніторинг роботодавцем рівня такого виконання з боку персоналу підприємства з правом застосовувати до його членів заходи заохочення і примусу залежно від конкретної ситуації (випадку) та її впливу на подальше функціонування системи забезпечення дисципліни праці[2]. Тому трудову дисципліну варто розглядати у широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні трудова дисципліна – це стан належного дотримання та виконання норм права сторонами трудових відносин. У вузькому значенні трудова дисципліна – це стан належного дотримання та виконання норм трудового права працівником. Основними ознаками трудової дисципліни є: а) випливає з трудових відносин; б) спрямованість на належну поведінку працівника; в) стосується прав, інтересів та обов’язків роботодавця; г) передбачає дотримання працівником встановлених нормами трудового права приписів; г) забезпечується через внутрішній трудовий розпорядок; д) передбачає механізми позитивного стимулювання поведінки працівника за трудовим договором; е) допускає можливість притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

https://pidruchniki.com/89446/pravo/trudova_distsiplina_mehanizmi_pravovogo_zabezpechennya_materialna_vidpovidalnist

Домашня робота: Вивчити конспект