Всесвітня історія

Тема: Латинська Америка.

План:

  • Особливості соціально-економічного та політичного розвиткукраїн Латинської Америки у міжвоєнний період.
  • Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.

Основні дати:

1925 р. – встановлення диктаторського режиму на Кубі.

1938р. – захоплення в Нікарагуа влади А. Самосою.

Жовтень 1938 р. – січень 1941р. – народний фронт при владі у Чилі.

Питання для самоосвіти:

  • Яких успіхів досяг демократичний рух у Латинській Америці?
  • Обгрунтуйте, чому зазнали поразки уряди, блоки Народного фронту в Чилі та Бразилії?
  • Поясніть терміни: латифундія, метиси, мулати, олігархія.

Дом. зав. § 20, ст.,106