Громадська освіта

Тема: Економіка домогосподарства

Економіка сільського господарства – наука, яка вивчає розвиток продуктивних сил, економічних відносин, особливості дії та вияву економічних законів у сільському господарстві, а також механізм та наслідки використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі. Важливим завданням економіки сільського господарства як науки є аналіз використання земельних, матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, пошук шляхів і резервів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та вирішення продовольчої проблеми.

  Теоретична і методологічна основа економіки сільського господарства – економічна теорія. Проблеми розвитку економіки сільського господарства вивчаються в тісному зв’язку з агробіологічними науками.

  Сільськогосподарське виробництво складається з двох великих галузей – рослинництва і тваринництва. Відповідно існує економіка рослинництва і економіка тваринництва та їх складові елементи економіка зернового господарства, овочівництва, свинарства, скотарства, птахівництва та ін. Під економікою відповідної галузі розуміють її матеріально-технічну базу, ресурсний потенціал, ефективність виробництва та інші показники, що характеризують розвиток господарства і його особливості у відповідній галузі. Оскільки сільське господарство як галузь являє собою сукупність різних форм господарства (колгоспів, радгоспів, селянських (фермерських) господарств, їх асоціацій), кожна з яких має свої особливості, то розрізняють економіку колгоспних, радгоспних, селянських (фермерських) господарств тощо.

http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/51-e/1855-ekonomika-silskogo-gospodarstva.html

Параграф 41,42

https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

Тема: Бюджет домогосподарства, види доходів та напрями витрат.

Доходи домогосподарств. Домашні господарства є автономними (окремими) елементами суспільства. Вони майже самодостатні в економічному розумінні, адже мають власний бюджет доходів та витрат.

Бюджет сім’ї — формування доходів членів сім’ї та їх використання.

Доходи сім’ї (family income) — це грошові засоби, які отримані членами сім’ї від третіх осіб або організацій і можуть бути використані для оплати витрат.

Витрати домогосподарств. Заощадження

Отримані доходи домогосподарства витрачають на задоволення власних потреб. Основними напрямами використання доходів сім’ї є такі: харчування; придбання товарів широкого вжитку (одяг, взуття) і довгострокового користування (меблі, холодильники, телевізор, комп’ютери, автомобілі); оплата соціально-культурних заходів; оплата житлово-комунальних послуг; сплата різних податків і обов’язкових платежів; заощадження та нагромадження; інші непередбачені витрати.

Для завершення теми:

Що таке бюджет домогосподарства?

Як ви розумієте значення слів: «У ринковій економіці найбільшими споживачами є домогосподарства»?

Які основні ресурси надходять на ринок від домогосподарства?

Наведіть приклади трудових, майнових доходів домогосподарства та отриманих ним трансферів.

Порівняйте поняття: реальні доходи домогосподарства та номінальні доходи домогосподарства.

Поміркуйте, як раціонально спланувати власний місячний бюджет, якщо вам дають 100 гривень кишенькових на тиждень. Оформіть роботу графічно.

https://history.vn.ua/pidruchniki/vasilkiv-civil-education-10-class-2018/40.php Параграф 41https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html