Спецтехнологія

Тема:Технічне обслуговування системи живлення двигунів.

ЩТО систему живлення, пересвідчившись, що

не підтікає бензин. У разі експлуатації автомобіля

на дорогах із великою запиленістю повітря очистити повітряний

фільтр. Перевірити рівень бензину в баці й, якщо треба, заправити

його.

Перевірити стан усіх приладів системи живлення,

герметичність їхніх з’єднань, усунути виявлені не-

справності.

Перевірити: кріплення приладів і агрегатів системи

до автомобіля (двигуна), а також їхніх деталей між

собою; правильність роботи привода дроселя (повноту відкривання

й закривання) та привода повітряної заслінки. Виконати потрібні

профілактичні роботи з паливним і повітряним фільтрами. Переві-

рити за допомогою манометра або приладу НИИАТ (модель 527Б)

роботу бензонасоса, не знімаючи його з двигуна, рівень палива в по-

плавцевій камері, легкість пуску та роботу двигуна. В разі потреби

відрегулювати карбюратор на режимі холостого ходу, контролюючи

вміст оксиду вуглецю у відпрацьованих газах.

Обслуговування повітряного фільтра полягає в заміні оливи в

оливній ванні, промиванні фільтрувального елемента та перевірці

кріплення його до двигуна. Фільтрувальний елемент треба промити,

потім занурити в чисту оливу, вийняти, дати стекти оливі й постави-

ти на місце. Корпус фільтра слід старанно очистити зсередини від

бруду, оливи та відстою. У ванну фільтра залити оливу для двигуна

(свіжу або відпрацьовану).

Із паливного фільтра грубої очистки слід періодично зливати від-

стій бруду й води та промивати фільтрувальний елемент у бензині

або ацетоні з наступним продуванням стисненим повітрям. Розбира-

ти фільтрувальний елемент не рекомендується.

Для доступу до фільтрувального елемента фільтра тонкої очистки

треба відкрутити гайку-баранець і зняти відстійник разом із фільтру-

вальним елементом. Відстійник слід очистити від бруду й осадків,

фільтрувальний елемент промити, а потім продути стисненим повіт-

рям.

Розбирати карбюратори слід обережно, щоб не пошкодити про-

кладки й деталі. Жиклери, клапани, голки та канали треба промити в

чистому гасі або неетильованому бензині. Роботу виконують на

посту з відсмоктуванням повітря або у витяжній шафі. Промивши

жиклери й канали в корпусі карбюратора, їх слід продути стисненим

повітрям.

  Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.

  Тема: Технічне обслуговування електрообладнання.

Термін служби та справність акумуляторної батареї

багато в чому залежать від своєчасного й правильно-

го догляду за нею. Батарея має бути чистою, оскільки забруднення її

поверхні призводить до підвищеного саморозряджання. Під час тех-

нічного обслуговування треба протерти поверхню батареї 10 %-ним

розчином нашатирного спирту або кальцинованої соди, після чого

витерти чистою сухою ганчіркою. Технічне обслуговування генератора виконують у разі виявлення

несправностей, зазначених нижче (якщо є ще й інші несправності,

генератор підлягає ремонту).

Основні несправності: • забруднення або замаснення контактних

кілець; • спрацювання й зависання щіток; • обрив або коротке зами-

кання в обмотках збудження й статора; • окиснення та обгоряння

контактів регулятора; • неправильний зазор між ними.

Стан генератора визначають за показами амперметра. Технічне обслуговування системи запалювання. Основні несправнос-

ті: • занадто пізнє або раннє запалювання; • перебої запалювання в

одному чи кількох циліндрах; • повне припинення запалювання. Технічне обслуговування приладів освітлення та світлової сигналіза-

ції. Ці прилади мають особливе значення для забезпечення безпеки

дорожнього руху, тому за їхньою справністю треба стежити постійно.

Зовнішні ознаки несправностей приладів освітлення: • неповне роз-

жарювання ламп; • періодичні блимання ламп або повна відсутність

освітлення.

    П р и ч и н и     н е с п р а в н о с т е й :

/ порушення електричного контакту між лампою та патроном

унаслідок окиснення;

/ нещільне прилягання проводів, обрив їх або коротке замикання.

     Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.

   Тема: Технічне обслуговування трансмісії.

Технічне обслуговування зчеплення. Основні ознаки несправності:

• пробуксовування; • неповне вимикання (веде), • ривки під час

зрушування з місця; • шум у зчепленні під час руху; • заїдання педалі;

• підтікання рідини в з’єднаннях привода зчеплення.

й усувається підтягуванням з’єднань, заміною прокладок і сальників.

Перед виїздом пересвідчитися, що не підтікає олива

з картерів коробки передач і головної передачі, пе-

ревірити дію зчеплення, коробки передач, карданної та головної пе-

редач на ходу автомобіля.

Через 10 тис. км пробігу автомобіля:

• проконтролювати рівень рідини в бачку принода

зчеплення (доливати тільки гальмову рідину «Нева») та рівень оливи

в картерах коробки передач і головної передачі;

• підтягнути болти й гайки кріплення фланців карданних шарні-

рів і проміжної опори карданного вала.

Через 20 тис. км пробігу автомобіля перевірити й, якщо треба,

відрегулювати вільний хід педалі зчеплення.

Після перших 2…З тис. км пробігу автомобіля, а надалі через

70 тис. км або через три роки замінити оливу в картерах коробки пе-

редач і головної передачі. Заміну провадити відразу після поїздки,

коли олива ще тепла. Крізь спускні отвори, викрутивши пробки,

злити оливу з картерів, підняти задні колеса домкратом, закрутити

спускні пробки, залити в картери оливу для двигуна до половини

рівня, завести двигун і ввімкнути четверту передачу на 1…2 хв. Зупи-

нити двигун, злити промивальну оливу й заправити картери оливою

до норми.

На автомобілях ВАЗ треба викрутити пробки й змастити консис-

тентним мастилом ФИОЛ-1 шліцьове з’єднання переднього кардан-

ного вала з боку пружної муфти. На автомобілі «Москвич» заповни-

ти штауферні оливниці підшипників півосей консистентним масти-

лом 1-13 або ЯНЗ-2 й закрутити ковпачки.

На автомобілях ЗАЗ та ГАЗ-24 через 12 тис. км пробігу змастити

карданні шарніри півосей трансмісійною оливою, яку нагнітають

шприцом до виходу через усі ущільнювачі підшипників хрестовини.

Картери можна поповнювати тільки тією оливою, яку було зали-

то раніше; в разі переходу на оливу іншого сорту картер необхідно

промити тією оливою, що заправлятиметься. Консистентні мастила

нагнітаються за допомогою солідолонагнітача до повного виходу від-

працьованого мастила й появи свіжого із зазорів спряжених деталей.

Якщо мастило через оливницю не проходить, то треба викрутити

оливницю й перевірити її справність, нагнітаючи через неї мастило.

Якщо автомобіль експлуатується на брудних і запилених дорогах,

терміни мащення вузлів скорочуються в два-три рази.

   Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.

   Тема: Технічне обслуговування ходової частини.

ЩТО – Перед кожним виїздом перевіряти оглядом стан шин і

тиск повітря в них (за зминанням шини), а через кожні 500 км

пробігу автомобіля перевіряти тиск шинним манометром і дово-

дити його до нормального (також і в запасному колесі).

 ТО- Через 10 тис. км пробігу автомобіля переставляти

колеса для рівномірного спрацьовування шин. Од-

ночасне переставляння всіх коліс доцільне за умови однакового нор-

мального спрацьовування шин. У практиці слід керуватися також

технічною необхідністю. Наприклад, якщо відбувається підвищене

спрацьовування одного з коліс порівняно з рештою, то достатньо за-

мінити тільки спрацьоване колесо або переставити колеса, користу-

ючись таким правилом: у кращому стані мають бути колеса на перед-

ньому мосту автомобіля. Періодично підтягувати кріплення деталей і

вузлів передньої підвіски: корпусів кульових пальців до важелів під-

віски; стяжних болтів поворотних стояків; різьбових втулок верхніх

важелів; амортизаторів; стабілізатора поперечної стійкості; верхніх і

нижніх поздовжніх та поперечної штанг задньої підвіски; дисків коліс. >

Через 10 тис. км пробігу автомобіля перевірити кути встановлен-

ня передніх коліс і, якщо треба, відрегулювати їх.

Через 20 тис. км пробігу автомобіля замінити консистентне мас-

тило в маточинах передніх коліс (на автомобілі ЗАЗ — передніх і зад-

ніх коліс), для чого зняти маточину, промити підшипники та внут-

рішню порожнину маточини гасом або бензином, протерти ганчір-

кою, покласти мастило «Литол-24» (замінники: мастило 1-13 жирове

або ЯНЗ-2) на зовнішні кільця підшипників і, не заповнюючи внут-

рішню порожнину маточини, змастити сильно підшипники, скласти

маточину й відрегулювати затягування підшипників.

Через 30 тис. км пробігу автомобіля перевірити справність амор-

тизаторів за ступенем гасіння ними коливань кузова. Якщо аморти-

затори справні, кузов не піддається сильному розгойдуванню, а за

один подвійний хід амортизаторів повністю заспокоюється. Для

більш ретельної перевірки треба звільнити з одного боку кріплення

амортизаторів від деталей підвіски (в задніх амортизаторів — зверху,

а в передніх — знизу). Після цього за звільнений бік переміщати

шток або резервуар амортизатора вгору та вниз. Рух униз має відбу-

ватися з більшим зусиллям, ніж угору.

  Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.