Захіст Вітчизни

Тема: Базові основи самозахисту

Основна мета психологічної підготовки – це боротьба зі страхом і забезпечення людині доступу до резервних можливостей організму. Методи підготовки інтегрують роботу на рівні буденної свідомості та використання особливих режимів функціонування психіки.

Українська методика ведення бою стала основою різного виду національних бойових мистецтв, що є потужним чинником військово-патріотичного і національного виховання, який плекає активних громадян Української держави. На рідній козацько-лицарській культурі дуже легко можна відродити таке військо, яке стане не лише гарантом цілісності та збереженості української державності, але й сформує у суспільстві цілий пласт громадян-патріотів України.

Бойовий хортинг – створений в Україні вид спортивних единоборств, який позиціонується не лише як бойове мистецтво, але і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій. Методологію хортингу розроблено таким чином, що поєдинок починається від поклону й завершується чітким та однозначним фіналом – суперник має здатися. 

Ще однією властивістю спасу є ударна та кидкова техніка “гойдок”, що становить рухливу базу цього бойового мистецтва, адже завдання гойдка – максимально швидко зблизившись із супротивником, одночасно відійти з лінії атаки та зайти йому в бік чи за спину.

Запитання та завдання для перевірки знань:

1. На основі якого нормативно-правового акту бойовий гопак, хортинг і спас були визнані національними видами спорту?

2. Які рівні майстерності утверджено у навчально-виховній системі бойового гопака?

3. Що є основним у розробці методології бойового хортингу?

4. Опишіть техніку бою розвідників-пластунів.

Розділ 5, ст. 204

Тема: ТР: Прикладні фізичні вправи та елементи видів спорту.

Професійно-прикладна фізична підготовка (ПТТФП) є одним з основних напрямів системи фізичного виховання, покликане сформувати фізичні і спеціальні якості, уміння і навики, сприяючі досягненню об’єктивної готовності людини до успішної професійної діяльності.

Розділ 6, стор.230