Захіст Вітчизни

Тема: ТР: Прикладні фізичні вправи та елементи видів спорту.

Професійно-прикладна фізична підготовка (ПТТФП) є одним з основних напрямів системи фізичного виховання, покликане сформувати фізичні і спеціальні якості, уміння і навики, сприяючі досягненню об’єктивної готовності людини до успішної професійної діяльності.

Розділ 6, стор.230