Біологія і екологія

Тема: Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

           Теоретичні відомості.

1.Вміст води в організмі й потреба в ній.

          Тіло дорослої людини складається з води приблизно на 60-65 %, з віком її вміст зменшується (у зародка — 97 %, у новонародженого — 77 %, у 50-річному віці — 60 %, у старої людини — 50 %). Вода — універсальний розчинник, середовище всіх біохімічних і фізіологічних реакцій в організмі.

          Добова потреба людини у воді становить у середньому 2,5-3 л. Вода в організм надходить з питтям і їжею. З питною водою надходить багато солей, у тому числі макро- і мікроелементи: Кальцій, Магній, Натрій, Калій, Йод, Флуор та ін. Частина води утворюється в самому організмі внаслідок окиснення харчових продуктів.

2. Вимоги до чистоти води

          Якість питної води також залежить від наявності в ній домішок. Основними показниками якості питної води є:

• органолептичні показники (присмак, запах, колір, мутність);

• токсикологічні показники (наявність сполук Алюмінію, Плюмбуму, Арсену, фенолів, пестицидів);

• показники, що впливають на органолептичні властивості води (рН, йони Мангану, загальна твердість води, нафтопродукти, сполуки Феруму, Магнію, нітрати, сульфіди, перманганат на окиснюваність);

• хімічні речовини, що утворюються під час обробки води (залишковий хлор, хлороформ та ін.).

3. Вплив хімічного складу води на здоров’я

          Хімічний склад води може впливати на виникнення і перебіг ряду захворювань, викликаних надходженням в організм людини хімічних елементів. З водою в організм надходять такі мікроелементи: Флуор, Йод, Купрум, Цинк, Селен та ін., що мають велике значення в обміні речовин. Вони в природі розподілені нерівномірно. люди можуть одержувати їх з їжею і водою в недостатній або надлишковій кількості.

4. Забруднення води: хімічне та біологічне

        Токсичні речовини, розчинені у воді, є причиною виникнення серцево-судинних захворювань, розладів травлення, злоякісних новоутворень. До 80 % усіх хімічних сполук, що надходять у зовнішнє середовище, з часом потрапляють у водойми та джерела.

     Окрім хімічного, існує біологічне забруднення води. За даними ВООЗ, близько 80 % усіх інфекційних хвороб у світі пов’язано з незадовільною якістю питної води та порушеннями санітарно-гігієнічних норм водопостачання. До захворювань, що поширюється водним шляхом, належать холера, бактеріальна дизентерія, черевний тиф, сальмонельози, туляремія, вірусний ентерит, вірусний гепатит А, віруси поліомієліту, різні адено- і ентеровіруси.

5. Правила попередження інфекцій

     Основні правила попередження поширення інфекцій водним шляхом є такими:

• купання у спеціально призначених для цього місцях;

• не купатися на ділянках річок, що розташовані нижче тваринницьких ферм та викидів стічних вод;

• з відкритих водойм воду для пиття використовувати тільки після кип’ятіння;

• благоустрій шахтних колодязів (наявність глиняного замка, даху, навісу, відра);

• правильна експлуатація водоочисних споруд;

• лабораторний контроль за джерелами питної води.

    На водопровідних станціях застосовується технічна схема очищення води: водозабір, хлорування, флокуляція (осадження зважених домішок на осаді гідроокису Алюмінію), фільтрація. Способи очищення води є такими:

• фізичні (кип’ятіння, відстоювання, фільтрування, обробка ультрафіолетом);

• хімічні (нейтралізація, процеси окиснення і відновлення — хлорування, фторування, озонування та ін.);

• фізико-хімічні (флотація, сорбція, екстракція, йонний обмін, зворотний осмос, електроліз, іонізація сріблом);

• біологічні (за допомогою мікроорганізмів).

            Питання до самоконтролю

1. Яким є вміст води в організмі людини і добова потреба в ній?

2. Які існують вимоги до чистоти питної води?

3. Які види забруднення води вам відомі ? Як хімічні домішки , що містяться у питній воді, впливають на стан здоров’я?

4. Які існують способи очищення та знезараження води?

5. Чи можна споживати винятково дистильовану воду?