Українська література

Тема:    Поема «Мойсей»-один із вершинних творів І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми –заповіт українському народу.

Вивчення нового матеріалу

            Історія написання твору

1904 рік… Подорожуючи Італією, Іван Франко захоплюється картинами Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Ботічеллі, Рембрандта, проте найбільше його вразила скульптура Мойсея, створена на початку XVI ст. Мікеланджело Буонаротті. „Він довго вдивлявся в ту горду постать, в це розумне суворе лице, високе, натхненне чоло під кучерями волосся, що, немов два роги, стриміло вгору.,— так згадує дочка Франка Ганна. — Тато з поїздки привіз альбоми з малюнками визначних малярів і інші пам’ятки, а також образ із статуї Мойсея. Цей образ зараз же повісив у себе в спальні над ліжком”. А М. Коцюбинський, відвідавши І. Франка уже під час роботи над поемою, згадував: „У своїй убогій хатині сидів він за столом босий і плів рибацькі сіті, як бідний апостол. Плів сіті і писав поему „Мойсей””.

Коментар. На цьому етапі доречно продемонструвати зображення скульптури Мікеланджело, репродукції картин. Звернути увагу учнів, яким уявляли постать Мойсея Мікеланджело та художники.

Історична довідка. Мойсей зійшов на гору і отримав від Бога нові скрижалі. Коли він повертався, лице його світилося, бо на нього пала слава Божа. Це німб, який художники зображують навколо голів святих. Мікеланджело зобразив Мойсея з рогами. Це пов’язано з тим, що єврейське слово „каран” — „світиться”, перекладено як „керен” — „роги”. Це пояснюється тим, що в єврейському письмі немає голосних.

    Ø Хто ж такий Мойсей? Чому так часто художники, скульптори, музиканти, письменники зверталися й звертаються до цієї постаті?

2. Біблійна основа твору.)

Мойсей народився рабом у Єгипті. Один із фараонів наказав убивати кожного новонародженого єврейського хлопчика. Мати Мойсея доручила своє дитя Божій опіці: спочатку переховувала, а потім сплела з очерету невеличкий кошик, поклала туди сина й віднесла до річки Ніл.

    Знайшла його там дочка фараона, назвала Мойсеєм, що означає „витягнений із води”. Якось він був свідком, як наглядач бив раба-єврея. Мойсей убив наглядача, а сам утік з Єгипту. Він одружився і пас стадо овець свого тестя.

    Сорокарічний Мойсей пас стадо і побачив перед собою кущ, що палав і не згорав. Коли підійшов ближч, почув голос: „Я Бог батька твого… Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я Болі його. А тепер іди ж, я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ Мій. Я буду з тобою” (Друга Книга Мойсеєва, Книга Вихід 3:12).

    Тільки після 10 кар, які Бог послав на Єгипет, фараон дозволив Мойсеєві вивести євреїв з неволі. Проте невдовзі передумав і переслідував ізраїльтян до Червоного моря. За наказом Божим Мойсей підняв над морем свою палицю і воно розступилося. Ізраїльтяни перейшли через море, а військо фараона поглинула вода.

    Через три місяці мандрівники прийшли до гори Синай. Тут Бог відкрив Мойсею свій Закон і дав йому 10 заповідей.

    Сорок років блукав зі своїм народом Мойсей по пустелі, учив і картав за непослух, як батько. Довів євреїв до границі Землі Обітованої, але народ забув, що він покликаний Богом і зневірився.

    Мойсей піднявся на гору Нево, щоб молитися. Там Бог показав йому землі Палестини, у які увійшов народ та не ввійшов туди їх вождь.

    У 120 років помер пророк Мойсей на горі Нево.

1. Рік написання: Поема: січень — липень 1905 р., пролог: липень 1905 р.

2. Жанр: Філософська ліро-епічна поема.

3. Композиція: Поема складається з прологу і 20 пісень. Вона ускладнена реалістичними описами побуту кочового народу, вставною притчею про терен, міфом про Оріона, діалогами, монологами-звертаннями Мойсея („О Ізраїлю!”), його молитвами.

4. Тема твору: „Основною темою поеми і зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом” (І. Франко).

5. Ідея (визначено у пролозі): „Вірю в силу духа / І в день воскресний твойого повстання”. Поема розкриває глибоку віру поета у невичерпні сили народу, у те, що попри тяжкі поневіряння на український народ чекає щасливе майбутнє.

6. Настрої поеми: а) пекучий біль через те, що народ — раб; б) віра в його майбутнє звільнення.

7. Сюжет поеми:

Експозиція: художня дія починається від розладу євреїв з Мойсеєм. У наметі дрімає Ізраїль, а зневірений народ не рветься на простори Обітованої землі, яка видніється на горизонті. Для нього та земля — „фата моргана”.

Зав’язка: виникнення і наростання конфлікту між пророком і народом, який, підбурюваний Авіроном і Датаном, не розуміє Мойсея, не бажає іти з ним до мети. Вождь покидає табір і сам прямує до Обітованої землі.

Розвиток дії: зовнішній конфлікт набуває внутрішнього виміру, втілюється в роздумах Мойсея над драматичною долею народу і сорокарічним шляхом до омріяної землі.

Кульмінація: розмова Мойсея з Єговою та смерть вождя.

Розв’язка: після смерті Мойсея народ карає псевдовождів, висуває зі свого середовища нового поводиря — Єгошуа.

8. Проблематика:  □ взаємини вождя і народу  □ історичний шлях нації   □ воля і рабство

□ матеріальне і духовне  □ юрба і народ

□ пробудження національної свідомості, історичної пам’яті   □ мрії і дійсність

□ сумніви і віра   □ вірність меті

9. Образи твору: Мойсей, єврейський народ, Датан, Авірон, Азазель, Єгова, Єгошуа

 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Експрес-контроль здобутих знань

1. Поема „Мойсей” написана…

А 1887 року;

В 1905 року;

Б 1901 року;

Г 1896 року.

2. За жанром „Мойсей” — поема:

А соціально-побутова;

В філософська;

Б біблійна;

Г історична.

3. В образі Мойсея автор утілює:

А образ борця за волю;

Б передає власні думки і сподівання;

В образ біблійного героя;

Г образ філософа.

4. Строфічна будова прологу до поеми:

А сонет;

Б терцина;

В білий вірш;

Г катрен.

5. Азазель у поемі виражає:

А злагоду;

В злочин;

Б упевненість;

Г сумніви.

6. Сюжет поеми є:

А античним;

В фольклорним;

Б шумерським;

Г біблійним;

7. В основі твору лежить конфлікт:

А між героєм та суспільством;

Б між групами героїв;

В між внутрішніми „я” героя;

Г між високим та буденним.

8. Тема прологу до поеми:

А роздуми над долею поневоленого рідного краю;

Б історія біблійного пророка Мойсея;

В роздуми над власною долею;

Г заклик до боротьби.

9. До кого звертається Франко у пролозі?

А До єврейського народу;

Б до українського народу;

В до панства;

Г до сучасної письменнику інтелігенції.

10. Ідея прологу:

А осуд самодурства панів;

Б змалювання життя поневоленого народу;

В заклик до боротьби за незалежність;

Г пророкування відродження України.

11. Кому із персонажів належать слова?

О Ізраїлю! Якби ти знав,

Чого в серці тім повно!

Якби знав, як люблю я тебе

Як люблю невимовно!

А Єгові;

Б Датану;

В Мойсею;

Г Авірону.

12. До композиційних особливостей поеми належать:

А чотири частини, епілог;

Б пролог, двадцять пісень;

В зміщення часових прощин, рефрен;

Г притча в поемі, обрамлення.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника.

Написати твір-мініатюру на тему „Кого я бачу сучасним Мойсеєм” або підготувати презентацію „Образ Мойсея у світовому мистецтві”. Прочитати новелу „Сойчине крило”.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)