Географія

Тема: Америка. Природні умови і ресурси. Населення регіону.

Основне:

  • Америка – регіон, що багатий на різноманітні корисні копалини, і має загалом сприятливі умови для сільськогосподарської діяльності.
  • Більшість населення Америки мешкає в містах і зосереджена в США, Бразизілії та Мексиці.
  • Густота населення на більшій частині території Америки не висока.
  • Формування сучасних народів Латинської Америки відбувалося на основі різноманітних мас і народів.
  • Більшість країн Латинської Америки багатонаціональні, і щонайменше двомовні.

Питання для самоосвіти:

  • назвіть країни Америки, що є найбагатшими на корисні копалини;
  • у яких країнах Америки і чому, більший працересурсний потенціал?

Дом. зав. § 34, ст.,136

https://subject.com.ua/lesson/geographic/10klas_1/36.html