Фізика

С.У. Гончаренко, Фізика, 10 клас.

Тема: Деформація твердих тіл. Закон Гука.

Мета. Навчальна: формувати поняття про «механічної напруги», «модуль Юнга», показати на практиці застосування знань про пружність, використовуючи закон Гука, розглянути діаграму розтягу твердих тіл.

Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння спостерігати фізичні явища; подальший розвиток вмінь учнів спостерігати, порівнювати, застосовувати раніше засвоєні знання в новій ситуації, міркувати, аналізувати, робити висновки.

Виховна: виховувати допитливість, увагу, бажання здобувати міцні знання.

Домашнє завдання. §25. с. 79-82.   Вправа 8, №1; 2; 3.  с. 82-83.

1.https://vseosvita.ua/library/deformacia-tila-sila-pruznosti-zakon-guka-46481.html

2. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Q_IuF7G_s 

 Сила пружностi Закон Гука