Історія України

Тема:  Українські землі в складі Румунії.

Основні дати:

     -вересень 1919 р. підписання договору з Австрією, за яким Буковина           відійшла до Румунії.

     -вересень 1924 р. повстання в селі Татарбунари.

Робота з поняттями:

Український націоналістичний рух……

Татарбунарське повстання…….

Питання для самоконтролю:

  • Чому Антанта підтримала поглинення Румунією українських землях?
  • Порівняйте політику в національному питанні правлячих режимів Румунії та        Польщі.

Дом. зав. § 28, ст.,183