Технології теслярських робот

Тема уроку: Види тимчасових будівель і споруд.

 Тимчасові будівлі та споруди призначаються для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування працівників у період будівництва. Для того, щоб вибрати спосіб обліку таких об’єктів, необхідно визначитися з їх природою. Існуючі нормативні документи по-різному розглядають зазначені об’єкти з позиції формування кошторисної вартості і правил бухгалтерського та податкового обліку. Що ж є визначальним? 

Спочатку спробуємо розібратися, що таке тимчасові будівлі та споруди (далі – ТС), і як їх класифікують.

Тимчасові будівлі та споруди – це виробничі, складські, допоміжні, житлові і суспільні будівлі та споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування працівників будівництва, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва (пп. 3.1.14.1 ДБН Д.1.1-1-20001).

                                                                                         Інтернет – ресурси

Технології

Тема уроку: Розрахунок необхідних орієнтованих витрат на виконання спроектованого виробу.

                                          Підручник Технології 10(11) рівень стандарту, Харків- видавництво «Ранок» , стр.28

Найпоширенішим способом розрахунку собівартості є підрахунок одиниці готової продукції.

         Перший крок. Підрахунок витрат, які змінюються пропорційно до обсягів виробництва продукції. Це змінна складова: матеріали, сировина, технологічна енергія, комплектуючі, заробітна плата, втрати від бракованої продукції (або погано наданих послуг).

         Другий крок. Підрахунок періодичних витрат – стала сума, яку сплачують за певний період. Це оренда, ремонт будівель, обладнання, споруд, управлінські витрати, амортизація. Також ними є банківські відсотки за кредитами.

         Собівартість одиниці продукції визначається діленням повної суми витрат за період на кількість одиниць продукції, проведеної за цей період:

 C = Z / X

 де С – собівартість одиниці продукції, Z – сукупні витрати за період, X – кількість одиниць проведеної продукції (шт., км і так далі).