Людина і світ

Людина і світ

Тема: Громадянське суспільство. Поняття громадянського суспільства.

Формування громадянського суспільства сприяє формуванню цивілізованішої та розвиненішої держави. Воно є соціальною основою правової держави. Громадянське суспільство об’єднує вільних громадян — носіїв соціального прогресу.

Існування громадянського суспільства неможливе без:

особистої свободи, рівності прав;

приватної власності;

 Економічну основу громадянського суспільства становлять: приватна власність на засоби виробництва та вільне підприємництво, що грунтується на цій власності й породжують ринкову економіку, які забезпечують реальну економічну свободу, без чого неможлива ні політична, ні соціальна свобода.

Політичну структуру визначає демократична форма функціонування суспільства й держави.

Соціальне обличчя характеризує пріоритет особи, ЇЇ природні та громадянські права.

Ідеологічну моральну атмосферу громадянського суспільства визначають ідеологічна толерантність, лібмократичної правової держави.

Дом.зав. https://history.vn.ua/compendium/serednicka-human-world-11-class-opornii-konspect/46.php