Географія

Тема: Країни Північної Америки. Англо-Америка.

Основне:

  • економічний регіон Північна Америка- це США і Канада;
  • Північна Америка смає сприятливі соціально-економічні умови для життя і діяльності людей;
  • країни північноамериканського регіону належать до другого типу відтворення населення з високим рівнем урбанізації;
  • США і Канада є постіндустріальними країнами-лідерами з добре вираженими ознаками;
  • високий рівень господарського розвитку країн північноамериканського регіону впливає на хід усіх економічних процесів у світі.

Питання для самоосвіти:

  • оцініть місце США і Канади у світовому господарстві.

Дом.зав.§ 40, ст..210