Українська мова

Тема:   Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації

Дослідження терміна

• Прочитайте визначення жанру «відгук». Виділіть ключові слова. На що, на ваш погляд, слід звернути увагу під час складання відгуку.

Відгук — це обмін враженнями про прочитану книжку, переглянутий кінофільм, телепередачу тощо, вираження свого ставлення до подій, героїн, їхній учинків тощо. План відгуку: 1. Загально враження (сподобався чи не сподобався твір). 2. Частковий аналіз твору. 3. Обґрунтування висловленої оцінки.

Робота з аудіотекстом

• Прочитайте  відгук на телепередачу.

ВІДГУК НА ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ «ДОВКІЛЛЯ І МИ»

Доброго дня авторам і редакторам передачі «Довкілля і ми», а також шановному керівництву каналу! 6 липня 2011 року о 16.20 мали нагоду переглянути сюжет, присвячений притулку для тварин «Милосердя». Передача викликала низку зауважень та запитань: 1) щоб гідно відзняти репортаж на території будь-якої установи (будь то підприємство, банк, лікарня чи притулок), спершу погоджують це з керівництвом; 2) учасники передачі можуть висловлювати свою точку зору абсолютно на все, але недопустимо, щоб від ведучого передачі поступала інформація в стверджувальній формі про факти, які є ним навіть не вивчені (маємо на увазі ствердження ведучого про спробу приватизації території притулку, яка насправді є власністю Брюхович і Львівському товариству захисту тварин надається Брюховицькою селищною радою в короткотермінову оренду, яка щороку поновлюється і за визначенням не може бути приватизованою Товариством); 3) у передачі звучало, що членів Товариства не пускають па територію притулку через наказ Фурсова Є., але не висвітлено питання, що не пускають тільки кількох виключених членів Товариства (за недбале виконання своїх обов’язків, яке призводить до втрати Товариством репутації і завдає шкоди тваринам), а інші члени Товариства мають вільний доступ. Однобічне й непрофесійне висвітлення в ефірі роботи Львівського товариства захисту тварин і притулку, непрофесійність авторів передачі і редакторів може зашкодити репутації ЛТЗТ і притулку «Милосердя». Тому ми закликаємо шановне керівництво каналу спростувати наступною передачею викривлено подану інформацію, інакше доведеться вирішувати це питання в судовому порядку.

З повагою, волонтери та члени Львівського товариства захисту тварин Підболячний М.В., Костик О. Я.

Самостійна робота

• Напишіть відгук па популярну телепередачу.

Домашнє завдання

• Відредагувати власну письмову роботу

Тема: Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями

Залежно від змісту й будови тексти поділяють на три смислових типи: розповідь, опис і роздум (міркування). Кожен із них мас свою будову.

Розповідь — це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді така: початок дії; розвиток подій; кінець події.

Опис — це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом перелічення їх головних, суттєвих ознак. Найголовніше в описі — дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення.

Роздум (міркування) — це висловлювання про причини якостей , ознак, подій. У роздумі обов’язкові три частини: 1) теза — основне твердження, чітко сформульована думка; 2) докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу; 3) висновок, що випливає з доказів (узагальнення). В основі роздуму лежать причинно-наслідкові відношення. «Чисті» розповіді, описи, роздуми використовуються рідко. У текстах описи найчастіше включаються в розповідь або пов’язані з міркуванням; розповідь може доповнюватися роздумом.

Висловлювання всіх трьох типів бувають різних видів. Так, розповідь має такі різновиди: власне розповідь (оповідання), повідомлення, відповідь, перелік, найменування, оголошення. Кожен з цих видів має підвиди. Так, у повідомленні розрізняємо власне повідомлення, звіт, інформацію, рапорт, донесення, сповіщення та ін. Власне повідомлення – це розгорнута відповідь на питання (найчастіше відповідь на уроках за вивченим матеріалом).

Лінгвостилістичне спостереження

• Прочитайте. Визначте стиль, тип і жанр тексту. До якої професійної сфери належить цей текст?

ВАЛЬС

Вальс — парний танець, в основі якого лежить плавне кружіння, поєднане з поступовим рухом; один із найпоширеніших музичних жанрів. Музичний розмір, як правило, темп помірно швидкий. У 70-х роках XVIII століття словом «вальс» називали селянський танець, поширений у деяких місцевостях Південної Німеччини та Австрії. На початку XIX століття він став популярним серед усіх верств населення цих країн, а також утвердився у професійній музиці інших країн Європи. Найінтенсивніше розвивався у Відні спочатку у творчості Й. Леннера, потім — Штрауса-батька, а згодом його синів Йозефа й особливо Йоганна, відомого «короля вальсів» («Казки Віденського лісу», «Весняні голоси» тощо) (З календаря).

Д/З  Вправа-розпізнавання

• Визначте, який серед поданих текстів належить: а) — до офіційно-ділового стилю, б) — до наукового.