Географія

Тема: Кількість населення  України.

Основне:

  • Природній рух населення – зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.
  • Природний приріст – різниця між показниками народжуваності і смертності.
  • Відтворення населення – безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть.
  • Механічний рух – переселення населення між територіями.
  • Демографічний вибух – різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.
  • Старіння населення – зростання частки людей похилого віку у віковій структурі населення.
  • Депопуляція – зменшення кількості населення внаслідок від’ємного природного приросту.

Питання для самоосвіти:

  • До чого призводить невпинне збільшення населення у світі і стрімке зменшення населення в Україні?
  • Які ж чинники впливають на кількість населення?

Дом.зав.§ 28, ст..112