Матеріалознавство

Тема: Основні механічні властивості оброблюваних матеріалів.

Навантаження — це зовнішні сили, що прикладаються до тіла

(матеріалу). Вони бувають зосереджені або розподілені по довжині,

поверхні та об’єму Зосереджена сила позначається літерою F .

Деформація — це зміни форми і розмірів тіла під дією навантаження

зовнішніми силами. Видовження при розтягуванні або вкорочення при стисканні.

Деформації бувають пружні і пластичні.

Пружні — це такі, що повністю зникають після усунення

зовнішніх сил, що їх спричинили.

Пластичні (або залишкові) — це такі, що не зникають, тобто

залишаються після розвантаження.

Напруження — це величина сили пружності, що діє на одиницю

площі перерізу тіла.

Жорсткість — це властивість матеріалу чинити опір прагненню

ювнішніх сил пружно деформувати матеріал.

Міцність матеріалів — це їх здатність витримувати навантаження,

не руйнуючись.

Пружність — це здатність матеріалів повністю відновлювати

свою форму й розміри після усунення причин, що спричинили

деформацію.

Пластичність — це здатність матеріалів зберігати набуті при деформуванні

форму й розміри після усунення причин, що спричинили

деформацію.

Таким чином, в’язкість — це здатність матеріалу поглинати

(накопичувати) енергію деформування. Вона залежить від міцності

і пластичності .

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів Хільчевський Володимир Васильович.