Спецтехнологія

Тема: Види та методи ремонту автомобілів. Суть планово попереджуючої системи ремонту.

Під планово-попереджувальною системою технічного обслуговування й ремонту, відповідно до ГОСТ 18322-78, розуміється сукупність взаємозалежних засобів, документації і виконавців, необхідних для підтримки й відновлення якості машин, що входять до системи.

Система заснована на безперервному контролі технічного стану машин, профілактичному характері основних заходів і на жорсткому плануванні цих заходів як за часом виконання, так і за обсягом робіт.

Для виконання зазначених робіт планово-попереджувальна система передбачає такі ремонтно-обслуговуючі дії, за допомогою яких забезпечується необхідний технічний стан машини і її працездатність протягом усього періоду експлуатації [31]: технічне обслуговування (ТО); поточний ремонт (ПР); капітальний ремонт (КР).

ТО – комплекс робіт з підтримки працездатності машин під час їх використання, збереження і транспортування. Роботи мають планово-попереджувальний характер і виконуються в обов’язковому порядку протягом усього періоду експлуатації відповідно до вимог експлуатаційної документації заводу-виробника.

ТО машин при використанні їх за призначенням має на меті створення найбільш сприятливих умов роботи складових частин (з’єднань, деталей) машин і своєчасне попередження появи несправностей, а при виникненні останніх – усунення їх. Під час ТО проводиться систематичний контроль технічного стану машин і виконання планових робіт для зменшення швидкості зношування елементів, попередження відмов і несправностей.

До планових робіт належать обкатні, мийні, очисні, контрольно-діагностичні, регулювальні, змащувальні, а також роботи з консервації і розконсервації машин і їхніх складових частин.

Для тракторів і сільськогосподарських машин передбачаються (ГОСТ 20793-86) такі види ТО і їх періодичність:

– щоденне технічне обслуговування (ЩТО) проводиться кожні 10 годин або кожну зміну роботи машини;

– періодичність номерних першого технічного обслуговування (ТО-1), другого технічного обслуговування (ТО-2) і третього технічного обслуговування (ТО-3) для тракторів відповідно складає 60, 240, 960 мотогодин наробітку. Зазначена періодичність для тракторів, рішення про становлення на виробництво яких прийняте після 01.01.82, відповідно 125,500 і 1000 мотогодин наробітку.

Для автомобілів передбачаються ЩТО, ТО-1 і ТО-2. ЩТО проводиться кожну зміну роботи автомобіля. Періодичність ТО-1 і ТО-2 відповідно складає 2500 і 10000 км пробігу (для 3-ої категорії дорожніх умов експлуатації автомобілів).

Крім ЩТО і номерних ТО для тракторів і автомобілів передбачаються сезонні технічні обслуговування при переході до весняно-літнього (ТО-ВЛ) і осінньо-зимового (ТО-ОЗ) періодів експлуатації. Сезонне технічне обслуговування проводять: ТО-ВЛ – при сталій температурі навколишнього повітря – понад 5°С, а ТО-ОЗ – нижче 5°С. Проведення сезонних технічних обслуговувань поєднують із проведенням чергового ТО. Введено додаткове обслуговування (ТО-Д) для тракторів і автомобілів, експлуатованих в особливих умовах (піски, кам’янисті та болотяні ґрунти, пустелі, низькі температури і високогір’я).

Тема: Види ремонту автомобілів та їх агрегатів.

Машина складається з декількох тисяч окремих деталей, сполучених одна з одною.В процесі експлуатації деталі зношуються, а отже, змінюється і їх посадка: в нерухомих з’єднаннях з’являються зазори, і вони переходять в рухливі, а в рухливих нормальні зазори, встановлені при складані сполучення, збільшуються.Кожна деталь має свій термін служби. Термін служби спряження визначається терміном служби деталей, що входять в це сполучення. Після закінчення терміну служби деталі, що входять в спряження, необхідно замінити або відновити. Таким чином буде відновлена первинна посадка в сполученні.Більшість агрегатів і вузлів мають тривалі строки служби (рама, двигун, задній міст та ін.) Але і ці агрегати і вузли через певний час (наробіток) вимагають ремонту, при якому проводиться їх часткова або повна розбирання і виконується ряд складних технологічних операцій.Ремонт у відповідності з призначенням і характером виконуваних робіт підрозділяється на поточний і капітальний. Як поточний, так і капітальний ремонт може виконуватися по окремих агрегатах, вузлах і механізмах і по автомобілю в цілому.Поточний ремонт проводять з метою усунення несправностей шляхом заміни або відновлення окремих зношених або пошкоджених деталей, крім базових. При цьому виді ремонту може проводитися також заміна окремих агрегатів, вузлів, приладів на справні, що значно скорочує простої в ремонті.Капітальний ремонт має на меті відновлення технічного стану автомобіля або агрегату в відповідності з технічними умовами, на ремонт, складання і випробування агрегатів і автомобіля. Капітальний ремонт повинен забезпечити встановлений міжремонтний пробіг агрегату і автомобіля. Автомобіль піддають капітальному ремонту, якщо рама або кабіна у вантажного автомобіля , кузов у легкового автомобіля і автобуса, а також більшість агрегатів потребують капітального ремонту.За весь термін служби автомобіль, як правило, повинен пройти один капітальний ремонт, не рахуючи капітального ремонту агрегатів і вузлів до та після капітального ремонту автомобіля. Капітальний ремонт автомобіля виконують з знеособлюванням агрегатів, вузлів і механізмів.

Капітальний ремонт агрегатів, вузлів і механізмів – з знеособлюванням деталей, за винятком тих, які не можна знеособлювати по виробничим міркуванням. До таких деталей відносяться, наприклад, кришки корінних підшипників і блок циліндрів двигуна, ведуча і ведена конічні шестерні головної передачі та ін. Знеособлення агрегатів, вузлів, механізмів і деталей при капітальному ремонті дозволяє значно прискорити процес ремонту і поліпшити його якість.

Для автомобілів, експлуатованих у важких умовах, допускається, як виняток, середній ремонт. При цьому виді ремонту проводять заміну двигуна, що вимагає капітального ремонту, поглиблений контроль технічного стану автомобіля і одночасне усунення виявлених при цьому несправностей із заміною або відновленням деталей і фарбування; виконуються також інші роботи, що забезпечують відновлення експлуатаційних якостей всій машини.

На сучасних ремонтних підприємствах капітальний ремонт автомобіля виконують з знеособлюванням агрегатів і вузлів. Це означає, що в процесі складання на раму (несучий кузов …) автомобіля встановлюють не ті агрегати та вузли, які були з нього зняті при розбиранні, а інші, заздалегідь відремонтовані згідно з технічними умовами.