Географія

Тема: Переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини та металів.

Основне:

  • за роки незалежності в сільському господарстві з’явилися нові форми господарювання;
  • основною конкурентноспроможною галуззю сільського господарства є рослинництво, зростає роль нішевих виробництв;
  • в аграрній сфері України спостерігаються тенденції до збільшення експорту не тільки сировини – зернових та олійних культур, а й напівфабрикатів і готової продукції;
  • Україна займає провідні позиції у світі з експорту залізної руди і сталі.

Питання для самоосвіти:

  • Поясніть, чому сільське господарство, видобуток залізної руди і виробництво чорних металів є конкурентоспроможними?

Дом. зав. §30, ст..123

https://history.vn.ua/pidruchniki/pestyshko-geography-11-class-2019-standard-level/30.php