Фізика і астрономія

Тема: Розв’язування задач на повторення по темі

« Основи молекулярно-кінетичної теорії»

Впр.1 (№3,4,5), с. 21; Впр.2 (№ 1,2), с. 35; Впр.3 (№ 1,2,4) с. 38.

1. http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/578/6/4

 Дайте відповіді на запитання: 1. Сформулюйте основні положення МКТ. 2. Що таке атом і молекула? 3. Чому дорівнює молярна маса речовин: 4 HCl; H2 SO4 NH ; ? 4. Запишіть формулу для обчислення кількості речовини. 5. Що таке число Авогадро? 80 6. Як обчислити масу молекули? 7. Який рух називають броунівським? 8. Що називається дифузією? 9. Що називається ідеальним газом? 10. Запишіть формулу кінетичної енергії молекул газу. 11. Запишіть формули середньої кінетичної енергії молекул. 12. Що називається термодинамічною температурою? 13. Який зв’язок між температурами за шкалою Цельсія і за шкалою Кельвіна? 14. Запишіть основне рівняння МКТ.

Розв’яжіть задачі: Задача 1. Чому дорівнює середня квадратична швидкість руху молекул газу, якщо маса газу m = 6 кг, а об’єм V = 5 м3 при тиску p =200 кПа? Відповідь: u = 710 м/с.

Задача 2. Знайдіть концентрацію n молекул кисню, якщо тиск його p = 0,2 МПа, а середня квадратична швидкість молекул u = 700 м/с. Відповідь: n = 2,3 25 ×10 м -3 .

 Задача 3. Знайдіть середню кінетичну енергію молекули одноатомного газу при тиску p = 20 кПа. Концентрація молекул газу при цьому тиску становить n = 25 3×10 м . . Відповідь: W = 10-21 Дж.

Задача 4. У скільки разів збільшується тиск p газу в результаті зменшення його об’єму V у три рази і збільшенні середньої кінетичної енергії Ек у два рази? Відповідь: у шість разів.

 Задача 5. Який тиск p азоту, якщо середня квадратична швидкість uкв = 500 м/с його молекул, а його щільність r = 1,35 кг/м3 ? Відповідь: p = 0,11 МПа.

Задача 6. Яка середня квадратична швидкість руху молекул ідеального газу масою 6 кг. Об’єм газу = 5 м3 ,тиск р = 200 кПа. Відповідь: uкв =710 м/с.

2. https://naurok.com.ua/rozrobka-pidsumkovogo-uroku-z-fiziki-po-temi-osnovi-molekulyarno-kinetichno-teori-59382.html

3. https://www.youtube.com/watch?v=Nud_yEQQWtI. Молекулярна фізика. Основи МКТ №2 Підготовка до ЗНО 2013. Фізика.