Громадянська освіта

Тема: Стандарти подання інформації. Критичний аналіз медіатекстів.

Ключові поняття:

  • Критичне мислення.
  • Медіатекст.
  • Критичний аналіз.

Питання для самоконтролю:

  • вкажіть основні інструменти аналізу медіатексту.

Дом. зав. § 35, ст.,158