Зарубіжна література

Тема:  ПольВерлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня» . Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво»

Слово викладача

— Вірш П. Верлена «Поетичне мистецтво» став поетичним маніфестом символізму (написаний 1874 р., надрукований 1882-го). «Найперше — музика у слові»,— такою є провідна теза поета. Поняття музикальності він трактує досить широко. Це подолання в поезії всього, що заважає ліричному самовираженню: законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту. Поет, за Верленом,— медіум, яким керує інтуїція, а не логіка.

       Того ж року (1874) крім «Поетичного мистецтва» вийшла збірка П. Верлена «Романси без слів», що містить три розділи: «Забуті арієти», «Бельгійські пейзажі» й «Акварелі».

Поміж дев’‎яти «Забутих арієт» (арієта — невелика арія, проста за викладом і пісенним характером мелодія) найвідомішою є поезія «так тихо серце плаче» (переклад  М. Т. Рильського).

— За удаваною простотою вірша простежується майстерність автора, його новаторство, відкриття «поезії душі». Верлен використовує все багатство фонетики французької мови, що викликає труднощі у перекладачів. Поет застосовує алітерацію (повторення тих самих приголосних), асонанс (повторення однакових голосних), гру однокореневих слів, тавтологічні рими-повтори Складну систему римування поєднано з простим розмовним синтаксисом: речення короткі, часто неповні, це вигуки та скарги: «О хлюпотіння зливи / По крівлях, по землі!», «З відчаю хоч кричи!», «Лягає без причин / туга на серці туга». Гнучкості реченням додає і такий прийом, як перенесення рядка: «Любові й зненавиди / Нема, а дітись ніде!»(переклад М. О. Лукаша).

Вірші містить усього шістнадцять рядків, а розкриває поезію цілої душі.

    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: знати біографію П. Верлена; уміти характеризувати його творчість, аналізувати його вірші; занотувати основні ознаки поезії митця.

Випереджальне (індивідуальне): підготувати повідомлення про творчі шукання А. Рембо, проаналізувати один із віршів митця.