Біологія

Тема:Узагальнення та систематизація знань за темою.

Варіант І

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Однією з функцій білків в організмі є:

А кодування і збереження спадкової інформації

Б каталітична (ферментативна)

В теплоізоляційна

Г осмотична

2. Оберіть відповідь, у якій усі організми належать до гетеротрофів:

А ціанобактерія, евглена зелена, мукор

Б білій гриб, амеба, коник

В пшениця, інфузорія туфелька, папороть

Г залізобактерія, кишкова паличка, секвоя

3. Роль зернистої ендоплазматичної сітки в метаболізмі клітини:

А синтез білків

Б окиснення органічних речовин, синтез АТФ

В накопичення води, запасних речовин, пігментів

Г фотосинтез

4. Оберіть відповідь, яка не належить до принципів раціонального харчування:

А кількість прийомів їжі протягом дня має бути не менше 4-5 разів

Б слід їсти більше жирного та солодкого

В бажано обмежити кількість вуглеводів до 3,-3,5/1 кг маси тіла

Г бажано обмежити споживання солі до 5-7 г на добу

5. Встановіть відповідність між хімічними елементами, та станами, що викликає їх нестачу

1 Кальцій А недокрів’я
2 Ферум Б ендемічний зоб
3 Флуор В крихкість кісток
4 Йод Г нестача інсуліну
Д руйнування емалі зубів

6. Складіть коротку характеристику процесу нейрогуморальної регуляції рівня глюкози в крові.

Варіант ІІ

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Однією з функцій нуклеїнових кислот в організмі є:

А кодування і збереження спадкової інформації

Б каталітична (ферментативна)

В теплоізоляційна

Г осмотична

2. Схожість хемосинтезу та фотосинтезу полягає в тому, що в обох процесах:

А органічні речовини утворюються з неорганічних

Б на утворення органічних речовин використовується енергія сонячного світла

В на утворення органічних речовин використовується енергія, що вивільняється в результаті окиснення неорганічних речовин

Г утворюються однакові продукти обміну

3. Роль хлоропластів у метаболізмі клітини:

А синтез білків

Б окиснення органічних речовин, синтез АТФ

В накопичення води, запасних речовин, пігментів

Г фотосинтез

4. Оберіть ознаку, яка робить воду непридатною для пиття:

А містить патогенні мікроорганізми

Б безпечна в радіаційному відношенні

В прозора, не має присмаку, запаху та кольору

Г не містить отруйних хімічних речовин

5. Встановіть відповідність між вітамінами та станами, що викликає їх нестача.

1 Вітамін A А Кровотечі
2 Вітамін D Б Сліпота у сутінках
3 Вітамін K В Бері-бері
4 Вітамін B1 Г Рахіт
Д Пелагра

6. Складіть коротку характеристику процесу нейрогуморальної регуляції зміни осмотичного тиску крові в разі спраги.