Всесвітня історія

Тема: Період розрядки. Гельсінська конференція.

Розрядка — історичний період зменшення міжнародної напруженості, ослаблення військового й політичного протистояння та нормалізація відносин між західним блоком держав, НАТО на чолі з США та комуністичним блоком, ОВД на чолі з СРСР. Період розрядки охоплює період з кінця 1960-х до кінця 1970-х років, його кульмінацією стала Міжнародна Гельсінська конференція у 1975 р. Розрядка фактично перервалася у 1979/1980 рр., коли СРСР здійснив агресію проти Афганістану.

Питання для самоосвіти:

  • Поясніть значення понять: розрядка, нове політичне мислення, багатополярний світ.
  • Що Ви знаєте про міжнародні конфлікти наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.?

Дом.зав.§ 23, ст..122