Громадянська освіта

Тема: Аналіз медіатекстів.

Аналіз медіатекстів. Схема аналізу

 1. 1. Аналіз медіатекстів. Схема аналізу. Смерека Олександра Мирославівна
 2. 2. Теорія критичного мислення lДопомогти сформувати у людини активне ставлення до інформації, вміння здійснювати конструктивний процес пізнання може медіа-освітня теорія критичного мислення. Автор цієї теорії британський дослідник Л. Мастерман. Теорія має на меті захистити, передусім, учнів, молодь від маніпулятивного впливу медіа, навчити їх орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного демократичного суспільства, розвинути автономне, незалежне від впливу медіа, мислення.
 3. 3. Теорія критичного мислення lСпираючись на загальні положення цієї теорії, ми будемо розвивати нашу здатність до критичного мислення, а також намагатися розвинути самостійне ставлення до інформації, досліджуючи медіатексти. lЗагальною метою нашої дослідницької діяльності є, передусім, саме розвиток умінь адекватного сприймання медіатекстів і критичного мислення — здатності аналізувати їх форму та зміст.
 4. 4. Адекватне сприймання охоплює такі розумові дії: l-уважне сприймання медіатексту; l-його інтерпретування як розуміння змісту; l-осмислення.
 5. 5. Критичне мислення передбачає такі мисленнєві дії та операції: l-умовний поділ медіаінформації на вид, форму та зміст; l-виявлення логіки «подачі» інформаційного смислу; l-порівняння, зіставлення окремих елементів досліджуваного з іншими медіатекстами; l-узагальнення як синтезування виявленого; l-оцінювання даного медіа-тексту на основі отриманих аргументів; l-формулювання особистого ставлення до даного медіатексту; l-формулювання власного ставлення до аналогічної медіапродукції.
 6. 6. Методи дослідження “Дискурс-аналіз: (дискурс – лат. Міркування, логічний доказ) – метод, завдяки якому здійснюється детальний, логічно-послідовний аналіз змісту повідомлення. “Контент-аналіз: (контент – лат. Зміст, змістове наповнення, тема) – спрямований на розроблення, виявлення змістових категорій. “Моніторинг: (монітор – лат. Наглядач) – метод контролю за будь-яким процесом.
 7. 7. Загальна схема етапів дослідження медіатексту l Уважно сприймаємо, інтерпретуємо та осмислюємо медіатекст. l Аналізуємо медіатекст за видом медіа-продукції, форматом, жанром, змістом. l Встановлюємо смисловий акцент медіа-тексту. l Виявляємо застосовані меді-технології (технічні, змістові) та мету їх застосування — спрямування медіа-тексту. l Встановлюємо аналогію з іншими медіа-текстами. l Узагальнюємо напрацьоване й робимо загальний висновок. l Оцінюємо медіатекст на основі аргументів. l Формулюємо особисте ставлення до цього медіатексту. l Формулюємо власну позицію щодо подібної медіаінформації загалом.
 8. 8. Етапи здійснення дискурсаналізу lУважно сприймаємо (читаємо, розглядаємо, дивимося і слухаємо) lАналізуємо вид медіатексту: за формою, жанром, загальним змістом. lВстановлюємо смисловий акцент медіатексту. lВиявляємо застосовані медіатехнології та мету їх застосування lВстановлємо аналогію з іншим медіатекстами. lУзагальнюємо напрацьоване та робимо загальний висновок.
 9. 9. Дослідження відеосюжету з теленовин lПерегляд візуального медіатексту l Повторення позицій схеми методу дискурсаналізу. l Проведення дослідження відеосюжету методом дискурс- аналізу. l Робимо висновок: констатуємо отриманий результат за позиціями, не оцінюючи.
 10. 10. Висвітлення тем у теленовинах методом контент-аналізу l Дата 15.11.2011 16.11.2011 17.11.2011 lТеми, висвітлені у теленовинах на каналі … l1. Поїздка Президента до … l2. Катастрофа … l3. У Києві…
 11. 11. Загальна схема етапів дослідження медіатексту lМатеріал дослідження: обкладинка журналу з характерним і виразним для цього видання примірником. lФорма проведення: дослідження можна проводити як парами, так і невеличкими групами по 3—4 учні. Кожну групу бажано забезпечити окремим примірником схеми.
 12. 12. Алгоритм аналізу медіатекстів
 13. 13. Контрольні запитання lЯкі є теорії дослідження ЗМК? У чому полягає їх суть? lМедіа-освітня теорія критичного мислення: її мета. lСхема дослідження медіатекстів: структура та позиції. lЧим відрізняється схема адекватного сприймання та критичного мислення для дослідження медіатекстів від схеми дискурс-аналізу медіатекстів?
 14. 14. Завдання: «Сценаристи» lЗгадайте ваш улюблений телесеріал, потім виконаєте наступні два завдання: lСкладіть список всіх важливих персонажів і опишіть кожного детально. lОпишіть події, які, по-вашому, трапляться в наступних серіях.
 15. 15. Завдання: «Аналітики» lПодивитеся телевізійну передачу й підрахуйте, скільки разів ви бачите вираження почуттів побоювання, любові й суму? lПодивитеся кілька різних видів телевізійних програм і відзначте, які емоції зображуються там найбільше часто/рідко.
 16. 16. Завдання «Телекритики» lПодивитеся вдома декілька екранних медіатекстів пригодницького жанру, де чітко показане антигромадське поводження (злочин, насильство, неправда). Помітьте, як персонажі роблять ці дії. Спробуйте класифікувати цих персонажів по рівням морального розвитку. lПодумайте про медіатекст в цілому й спробуйте виявити наміри авторів і продюсерів. До якого моральному рівня аудиторії вони звертаються? lЯкби ви створювали цей медіатекст і хотіли орієнтуватися на публіку з більш високим рівнем медіа-сприйняття, що ви змінили б у сценарії?

(Самостійно проаналізувати 1-2 тексти)