Англійська мова

Тема: Написання електронного листа

Коли ти не знаєш імені адресата

Dear Sir Шановний…
Dear Madam Шановна…
Dear Sir or Madam Коли ти навіть не знаєш статі адресата.

Коли ти знаєш ім’я адресата

Напівофіційна ситуація

Dear John / Ann! Дорогий Джоне / Аню!

Неофіційна ситуація

Hi John! Привіт, Джоне!
Hi / Hello! Привіт!
Hello Ann! Привіт, Аню!
John / Ann! Джоне / Аню!

Офіційна ситуація

I would like to apologize for… Я хочу вибачитися за…
I am writing in reply to your letter of 8 June regarding… Я пишу у відповідь на ваш лист від 8 червня стосовно…
I am writing to ask for some information… Я пишу, щоб попросити про деяку інформацію…

Напівофіційна ситуація

It was great to get your letter…. Я був(-ла) радий(-а) отримати ваш лист…
Thanks for your letter. It was great to hear from you. Дякую за ваш лист. Я був(-ла) радий(-а) почути щось від вас.
I was really pleased to hear that… Я був(-ла) дуже радий(-а) дізнатися про те, що…

Неофіційна ситуація

Thanks for your letter. Дякую за твій лист.
I hope you’re well. Сподіваюся, у тебе все добре.
Sorry it’s taken me so long to write. Вибач, що я так довго не писав(-ла).

Офіційна ситуація

If you require any further information, please don’t hesitate to contact me. Якщо вам потрібна подальша інформація, будь ласка, без сумніву звертайтеся до мене.
I look forward to hearing from you. Я чекаю на вашу відповідь.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Я буду вдячний(-а), якщо ви приділите увагу цьому питанню якнайшвидше.

Напівофіційна ситуація

Hope to hear from you soon. Сподіваюся, скоро почую щось від вас.
I am looking forward to seeing you. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами.
Please let me know when you are available. Будь ласка, дайте мені знати, коли ви будете вільні.

Неофіційна ситуація

Take care! Тримайся!
Write back soon! Напиши мені якнайшвидше!
See you soon! Скоро побачимося!
Yours faithfully, Щиро Ваш / Ваша,
Yours sincerely, Щиро Ваш / Ваша,
Regards, З найкращими побажаннями,

Напівофіційна ситуація

Thanks! Дякую!
Best regards, З найкращими побажаннями,
Yours, Ваша / Ваш,

Неофіційна ситуація

Best wishes, З найкращими побажаннями,
All the best, Усього найкращого,
Thanks, Дякую,

Вправа 1-5, ст. 125-128

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-125

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-126

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-127

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-128