Основи малого бізнесу

Тема: Вплив організаційно-правових форм суб’єктів підприємницької діяльності на організацію фінансів підприємства.         https://studfile.net/preview/7164804/page:3/

 Основи малого бізнесу

Тема: Джерела формування власного капіталу суб’єкта підприємництва.         https://pidruchniki.com/1589031541383/ekonomika/analiz_dzherel_formuvannya_kapitalu_pidpriyemstva