Група №2

01.04.2020

Виробниче навчання

Тема: Технічне обслуговування ходової частини.

ЩТО – Перед кожним виїздом перевіряти оглядом стан

шин і тиск повітря в них (за зминанням шини), а

через кожні 500 км пробігу автомобіля перевіряти тиск шинним ма-

нометром і доводити його до нормального (також і в запасному ко-

лесі).

 ТО- Через 10 тис. км пробігу автомобіля переставляти

колеса для рівномірного спрацьовування шин. Од-

ночасне переставляння всіх коліс доцільне за умови однакового нор-

мального спрацьовування шин. У практиці слід керуватися також

технічною необхідністю. Наприклад, якщо відбувається підвищене

спрацьовування одного з коліс порівняно з рештою, то достатньо за-

мінити тільки спрацьоване колесо або переставити колеса, користу-

ючись таким правилом: у кращому стані мають бути колеса на перед-

ньому мосту автомобіля. Періодично підтягувати кріплення деталей і

вузлів передньої підвіски: корпусів кульових пальців до важелів під-

віски; стяжних болтів поворотних стояків; різьбових втулок верхніх

важелів; амортизаторів; стабілізатора поперечної стійкості; верхніх і

нижніх поздовжніх та поперечної штанг задньої підвіски; дисків

коліс. >

Через 10 тис. км пробігу автомобіля перевірити кути встановлен-

ня передніх коліс і, якщо треба, відрегулювати їх.

Через 20 тис. км пробігу автомобіля замінити консистентне мас-

тило в маточинах передніх коліс (на автомобілі ЗАЗ — передніх і зад-

ніх коліс), для чого зняти маточину, промити підшипники та внут-

рішню порожнину маточини гасом або бензином, протерти ганчір-

кою, покласти мастило «Литол-24» (замінники: мастило 1-13 жирове

або ЯНЗ-2) на зовнішні кільця підшипників і, не заповнюючи внут-

рішню порожнину маточини, змастити сильно підшипники, скласти

маточину й відрегулювати затягування підшипників.

Через 30 тис. км пробігу автомобіля перевірити справність амор-

тизаторів за ступенем гасіння ними коливань кузова. Якщо аморти-

затори справні, кузов не піддається сильному розгойдуванню, а за

один подвійний хід амортизаторів повністю заспокоюється. Для

більш ретельної перевірки треба звільнити з одного боку кріплення

амортизаторів від деталей підвіски (в задніх амортизаторів — зверху,

а в передніх — знизу). Після цього за звільнений бік переміщати

шток або резервуар амортизатора вгору та вниз. Рух униз має відбу-

ватися з більшим зусиллям, ніж угору.

Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.