Поетапна кваліфікаційна атестація

28.12.2020р. Поетапна кваліфікаційна атестація

Ступенева освіта передбачає поступове навчання здобувачів освіти за професіями, починаючи з нижчого кваліфікаційного рівня. Після навчання за кожним кваліфікаційним рівнем виникає необхідність перевірки знань, умінь та навиків учнів.

Успішно закінчилась виробнича практика на підприємствах міста та району,  написані виробничі характеристики та кваліфікаційні пробні роботи.

У відповідності з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах № 419 та графіка проведення іспитів 28 грудня  в групі № 2 (майстер виробничого навчання Шутко О.Й., класний керівник Дашик К.Г.) пройшла поетапна кваліфікаційна атестація з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 29 здобувачів освіти показали свої знання з предметів: «Спецтехнологія», «Матеріалознавство»,  «Електротехніка», «Охорона праці».
         Заздалегідь були  розроблені  та погоджені на засіданні методичної комісії комплексні контрольні завдання для проведення теоретичної частини поетапної атестації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик. Членами атестаційної комісії був відмічений належний рівень професійної та теоретичної підготовки учнів.

Цей іспит  – перевірка знань, здобутих на уроках теоретичної підготовки та підкріплених роботою на підприємствах району.